Co to jest spirala kredytowa?

porady dla zadłużonych

W długi popaść może każdy z nas. Wystarczy chwila nieostrożności i zbytniej frywolności w zarządzaniu finansami, a zadłużenie może stać się dla nas rzeczywistością. Prawdziwe kłopoty mamy jednak wtedy, gdy brakuje nam pieniędzy na spłatę aktualnego kredytu.

Porady dla zadłużonych – czym jest spirala kredytowa?

Porady dla zadłużonych pomogą nam nie tylko uporać się z aktualnymi problemami finansowymi, ale będą również wskazówką na to, w jaki sposób im zapobiegać. Jednym z bardzo częstych błędów w zarządzaniu budżetem domowym i spłatą zobowiązań finansowych jest brak zużycie funduszy przed spłatą raty kredytu. Jeśli do spłacenia raty kredytu niezbędny jest nam kolejny kredyt, to będziemy mówić już o spirali kredytowej, która jest bardzo groźnym zjawiskiem z naszego punktu widzenia. Zdarzają się również sytuacje, w których na spłatę kolejnego zadłużenia nie mamy już gotówki i bierzemy następny kredyt. W końcu zobowiązań finansowych może być tak dużo, że bez zewnętrznej pomocy dłużnik może mieć trudności z ich uregulowaniem.

porady dla zadłużonych

Jak wyjść z takiej sytuacji?

Wyjście ze spirali kredytowej jest trudne, jednak z pewnością łatwiejsze niż wyjście spirali chwilówek, dlatego zaciągnięcie chwilówki na spłatę bieżących zobowiązań powinno być dla dłużnika ostatecznością. Jeśli istnieje cień szansy, że chwilówka nie zostanie spłacona, to lepiej jest spróbować uporać się z pętlą kredytową w inny sposób.

Niektórzy windykatorzy wskazują, w jaki sposób można uchronić się od życia w skrajnej biedzie, gdy komornicy pukają już do drzwi mieszkań dłużnika. Mówią oni, że na otwartość na negocjacje z windykacją, dłużnicy mogą nawet „zarobić”. Aby firma windykacyjna mogła zaproponować korzystniejsze warunki spłaty zobowiązań, dług musi być bezsporny i zasadny, a także być sprzedany firmie windykacyjnej. Koniecznym warunkiem jest również przeprowadzenie na dłużniku bezskutecznej windykacji komorniczej i chęć spłaty dłużnika.

Bankowi rzadko kiedy będzie opłacać się kontynuacja kredytu, gdy dłużnik będzie wpłacać mniejszą niż założona kwota minimalna raty. Po jakimś czasie odsprzeda dług firmie windykacyjnej ze względu na rezerwy, jakie będzie musiał trzymać w celu zabezpieczenia tego kredytu. Windykatorzy kupują długi za około 15-25% ich pełnej wartości, co sprawia, że mogą oni – i chętnie to robią – zaproponować dłużnikowi ugodę. Zobowiązanie się do spłaty długów na odpowiednim przez niego poziomie, będzie stanowiło dla niego również zabezpieczenie przed przekazaniem długu do kolejnego komornika.

Dodaj komentarz