Specjalność: kryminologia i kryminalistyka. Czego można spodziewać się po tych studiach?

kryminologia i kryminalistyka

Kryminologię i kryminalistykę zazwyczaj kojarzymy z pracami służb policyjnych, techników, czynnościami dochodzeniowo-śledczymi. Łączymy ze sobą te dwie dziedziny, nie wiedząc, że odnoszą się do zupełnie innych działań. Warto wiedzieć czym tak naprawdę chcemy się zająć, wybierając akurat taką specjalność studiów.

Czym różnią się kryminologia i kryminalistyka? 

Na początku zajmijmy się samymi pojęciami. Niestety, wiele osób, nawet zainteresowanych podjęciem nauki w tym obszarze, wciąż je myli. Kryminologia jest nauką o przestępstwie (łac. crimen – przestępstwo, logos – nauka). Zajmuje ją osoba sprawcy, przyczyny popełnionego czynu i wszelkie warunki, w jakich go dokonał. W jej centrum stoi człowiek – zarówno przestępca, jak i jego ofiara. Współcześnie kryminologię można określić jako naukę społeczną bazującą na dorobku innych nauk. Czerpie z psychologii, socjologii, psychiatrii, by jak najpełniej opisać osobę sprawcy i przyczyny, które tkwią u źródła popełnionego czynu.

Z kolei kryminalistyka to nauka dużo bardziej techniczna. Dotyczy zasad, sposobów i metod wykrywania oraz rozpoznawania przestępstw, w tym czynu zabronionego, jakim jest zbrodnia. W działaniach kryminalistycznych szczególnie istotne jest udowodnienie związku pomiędzy badanymi zdarzeniami i osobami lub wskazanie na brak tych związków. Jednym z jej zadań jest także wypracowywanie zasad prewencji kryminalnej.

kryminologia i kryminalistyka studia

Kryminologia i kryminalistyka podczas studiów

Specjalność kryminologia i kryminalistyka to studia interdyscyplinarne. Łączą dwie opisane wyżej dziedziny. Podczas nich można zdobyć niezbędną wiedzę z zakresu teorii przestępstw i metod walki z nimi. Kształcą również umiejętności z zakresu przeprowadzania badań kryminalistycznych, czynności medycznych i psychologicznych. Poznaje się istotne zasady procesowo-wykrywcze, które powszechnie są stosowane w trakcie wykonywania czynności z zakresu kryminalistyki. Bardzo istotne jest, by zajęcia z tego zakresu przeprowadzane były w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach kryminalistycznych. Warto zwrócić na to uwagę, wybierając konkretną uczelnię. Oprócz tego, studia powinny dawać solidne podstawy merytoryczne, które pozwolą na dokonywanie oceny i pomiaru zjawisk przestępczych, a także przeciwdziałania im.

Jakich przedmiotów można się spodziewać?

Oczywiście programy studiów różnią się od siebie. Ale jest pewna pula przedmiotów wspólnych, których można spodziewać się na studiach pierwszego stopnia o tej specjalności. Na pewno czekają nas zajęcia z zakresu prawa (karnego, wykroczeń), psychologii, bezpieczeństwa: wewnętrznego, publicznego, globalnego. Do przedmiotów stricte zawodowych należą np. techniki kryminalistyczne, podstawy nauki o przestępstwie i karze, kryminologia, czynności operacyjno-rozpoznawcze, informatyka śledcza.

Gdzie można pracować po tej specjalności?

Warto wiedzieć, że studia z tego zakresu dają znacznie szerszy wachlarz wyboru przyszłego zawodu, niż nam się wydaje. Oczywiście można podjąć pracę w policji, w więziennictwie, w służbach specjalnych, a także w instytucjach, które są związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Mogą być to również instytucje pomocy społecznej, firmy detektywistyczne czy ochroniarskie

Dodaj komentarz