System Elixir od 25 lat podstawą nowoczesnej gospodarki elektronicznej w Polsce

System Elixir to pierwszy system wdrożony w Polsce, które umożliwia rozliczanie elektroniczne przelewów międzybankowych, a tym samym ich szybką realizację. Elixir ma już 25 lat, a jego wprowadzenie zrewolucjonizowało wymianę zleceń płatniczych w polskim systemie bankowym. Czy wiesz wszystko o systemie, z którego korzystasz na co dzień?


Od formy papierowej do elektronicznej

Przed wprowadzeniem w 1994 roku systemu Elixir cała wymiana zleceń płatniczych pomiędzy polskimi bankami odbywała się w formie papierowej. System, który poprzedzał Elixir, nazywał się SYBIR, czyli System Bankowych Izb Rozliczeniowych. W ramach tego systemu wszystkie dokumenty związane z rozliczeniami musiały być sortowane i dostarczane o określonych godzinach do placówek bankowych przez specjalną pocztę kurierską, co sprawiało że czas realizacji przelewu był długi. System SYBIR został zamknięty w 2004 roku, a więc działał równolegle z Elixirem jeszcze przez dekadę.


Elixir-0, Elixir-C

Elixir został opracowany przez KIR i jest przez niego obsługiwany. Elixir to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych, umożliwiający realizację przelewów, poleceń oraz czeków w polskich złotych. System jest zbudowany z dwóch podsystemów – Elixir-0 oraz Elixir-C. Pierwszy z nich to standardowy interfejs instalowany w oddziałach banków, w których funkcjonuje system Elixir. Interfejs pozwala na rejestrowanie danych w systemie, nadawanie podpisu elektronicznego oraz na jego weryfikację, przekazywanie zbiorów do Elixir-C i odbieranie komunikatów zwrotnych, a także umożliwia wydruk duplikatów dokumentów. Podsystemy Elixir-0 są spięte podsystemami Elixir-C, które funkcjonują w regionalnych centrach rozliczeniowych oraz w KIR. To tam odbierane są zbiory, które następnie trafiają do głównego centrum rozliczeniowego, a finalnie do NBP.


Rekordowe liczby przetworzonych transakcji

Sesje rozliczeniowe systemu Elixir odbywają się w dni robocze, w ramach trzech sesji. Wyjątek stanowią dni 24 i 31 grudnia. Jeżeli są to dni robocze, wówczas przeprowadzane są dwie sesje. W ciągu 25 lat funkcjonowania systemu Elixir przetworzonych zostało ponad 22,3 mld transakcji o łącznej wartości przekraczającej 72,2 bln złotych. Rekord padł w 2018 r., kiedy to za pomocą systemu zrealizowano ponad 1,8 mld transakcji, co oznacza, że na każdego dorosłego Polaka przypadło około 80 przelewów międzybankowych. Elixir to bardzo ważny, stabilny oraz bezpieczny system w polskiej bankowości, bez którego trudno sobie obecnie wyobrazić sprawne funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki elektronicznej w Polsce.

Dodaj komentarz