Polska zaostrza prawo wobec kierowców popełniających najcięższe przestępstwa na drodze

Spowodowanie wypadku w ruchu lądowym wiąże się zazwyczaj z poważnymi i dotkliwymi dla sprawcy zdarzenia konsekwencjami. Spowodowanie wypadku, w którym jest ofiara śmiertelna może skutkować dla sprawcy zdarzenia karą pozbawienia wolności nawet do 12 lat. W 2017 roku nastąpiło zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym.…