Dla kogo studia prawnicze? Sprawdź, czy powinieneś wybrać ten kierunek

Studia prawnicze
Studia prawnicze

Na wybór uczelni i kierunku studiów wpływ ma wiele bardzo różnych czynników. Kierujemy się atrakcjami zapewnianymi przez dane miasto, renomą uniwersytetu czy opiniami znajomych. Często bierzemy pod uwagę koszty nauki i utrzymania się przez cały okres studiów. Rzadko kiedy zastanawiamy się, czy dany kierunek koreluje z naszymi zainteresowaniami, predyspozycjami i marzeniami o przyszłości. Być może gdybyśmy się nad tym zastanowili, okazałoby się, że najlepszym wyborem będą studia prawnicze.

Studia dla lubiących się uczyć

Studia prawnicze bez wątpienia mają renomę wymagających. Opinia ta jest efektem wielu lat, kiedy to studia te traktowane były niemalże jako elitarne, na równi z medycyną czy kierunkami ścisłymi. Bierze się to w pierwszej kolejności z ich charakterystyki i faktu, iż samo dostanie się na studia prawnicze wymaga odpowiedniego przygotowania potwierdzonego czy to na egzaminie maturalnym, czy też na egzaminach wstępnych. Nie wolno zapominać również o ocenach na świadectwie ukończenie szkoły średniej, które także mają duży wpływ na efekt procesu rekrutacji.

Studia prawnicze
Studia prawnicze

Jednak dostać się na studia prawnicze to jedno, trzeba je jeszcze bowiem ukończyć. W tym celu konieczna będzie wytrwałość i umiejętność systematycznej pracy. Jest to bowiem niezbędne do przyswojenia sobie wyjątkowo dużej partii materiału. Co więcej, studia prawnicze, tak jak medycyna, stanowią jedynie wstęp. Kariera prawnika wymaga dalszej nauki podczas aplikacji i kolejnych, bardzo trudnych egzaminów. Czy to wszystko w ogóle jest tego warte?

Wymierne korzyści finansowe

Z punku widzenia czysto ekonomicznego – bo tak młodzi ludzie często oceniają obecnie poszczególne kierunki studiów – ukończenie prawa daje solidne podstawy do znalezienia dobrze płatnej pracy. Jeśli wybierzemy ścieżkę kariery w jednym z zawodów prawniczy, na wymierne korzyści przyjdzie nam wprawdzie nieco poczekać, jednak kiedy już przyjdą, będą one zadowalające nawet dla najbardziej wybrednych. Adwokaci, prokuratorzy, komornicy, radcy prawni czy notariusze należą do najlepiej zarabiających grup społecznych w kraju i zasada ta nigdy nie ulegnie zmianie. Nawet jeśli jednak nie zdecydujemy się na pracę w jednym z tych zawodów, czeka na nas sporo innych, dobrze płatnych ofert. Absolwenci prawa bardzo chętnie zatrudniani są bowiem zarówno przez sektor prywatny, jak i państwowy, zwłaszcza jednostki administracji publicznej czy rządowej, nawet na szczeblu centralnym.

Studia prawnicze przepustką do kariery

Na szczęście pieniądze to nie wszystko. Praca powinna przynosić także inne korzyści, a tych po ukończeniu studiów prawniczych nie powinno nikomu zabraknąć. Profesjonalni prawnicy od lat cieszą się szacunkiem społecznym wynikającym z faktu, iż ich znajomość prawa czyni z nich osoby niezwykle ważne i potrzebne. Dzięki ich wiedzy zwykli ludzie mają realne szanse poradzić sobie w starciu z państwem lub dużym biznesem, skutecznie dochodzić swoich praw przed sądami w kraju i z granicą.

Sam fakt ukończenia studiów prawniczych sprawia, iż pracodawcy patrzą na nas przychylniej i w pracy zawodowej mamy możliwość niesienia pomoc innym ludziom. W końcu wielu absolwentów tego kierunku kontynuuje swoją karierę w strukturach policji, straży granicznej, w urzędach czy fundacjach.

Dodaj komentarz