Intranet dla firm. Czym jest i jakie są jego zalety?

Intranet
Intranet

Internet to bez wątpienia jedno z największych dobrodziejstw, jakie przyniósł błyskawiczny rozwój technologii informatycznej w ostatnich dziesięcioleciach. Odmianą internetu w skali mikro jest intranet, czyli sieć wewnętrzna przeznaczona do użytku danego przedsiębiorstwa, instytucji państwowej czy uczelni.

Czym jest i jak rozwijał się intranet?

Podstawowa różnica pomiędzy internetem a intranetem dla firm tkwi w zasięgu sieci. Internet nie bez powodu określany jest siecią globalną, obejmującą praktycznie wszystkie kraje i zakątki świata. Intranet można określić mianem internetu w wersji mikro, ponieważ początkowo jego zasięg ograniczał się nie tylko jedynie do pracowników lub członków wybranej firmy czy instytucji, ale też dostać do niego można było się wyłącznie poprzez skorzystanie z zamkniętej sieci wewnętrznej (np. w obrębie siedziby przedsiębiorstwa, urzędu, uczelni).

Intranet
Intranet

Obecnie to ścisłe ograniczenie zasięgu intranetu zostało zniesione. Kolejne intranety, jeden po drugim, zaczęły wychodzić poza mury firm i instytucji, w których dotąd działały. Rozwój technologiczny sprawił, że obecnie w większości przypadków pracownicy mają dostęp do intranetu poprzez internet, wystarczy, że przejdą weryfikację w postaci loginu, hasła lub bardziej wyszukanych środków bezpieczeństwa.

Jakie korzyści niesie ze sobą intranet dla firm?

Omawiając korzyści wynikające z używania przez dowolne przedsiębiorstwo intranetu, należałoby skupić się przede wszystkim na zaletach związanych z komunikacją. Intranet dla firm z całą pewnością w wysokim stopniu usprawnia komunikację wewnętrzną firmy rozumianą w pierwszej kolejności jako ciągła wymiana danych i informacji pomiędzy poszczególnymi przedstawicielstwami, filiami, działami, sekcjami czy po prostu pomiędzy pojedynczymi pracownikami. Usprawnienie to likwiduje jedną z największych bolączek średnich i dużych przedsiębiorstw, czyli niewłaściwą i działającą wybiórczo komunikację. Straty wynikające z tego tytułu mogą być naprawdę spore – zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. Tak proste rozwiązanie, jak intranet, pozwala tę komunikacją nie tylko ułatwić, ale wręcz wymusić, co czasem bywa jedyną szansa na uratowanie przedsiębiorstwa.

W jaki sposób intranet dla firm wpływa na rozwój pracowników?

Choć wymiana informacji jest niezwykle ważną zaletą intranetu, nie należy zapominać, iż narzędzie to umożliwia również łatwy i szybki dostęp do bazy danych instytucji lub przedsiębiorstwa. Dzięki intranetowi z ogromnych zasobów wiedzy korzystać mogą wszyscy uprawnieni do tego pracownicy lub członkowie. W ten sposób intranet dla firm pośrednio przyczynia się do rozwoju kapitału intelektualnego danego przedsiębiorstwa, wpływa na podniesienie kwalifikacji wszystkich zainteresowanych tym osób, a także staje się platformą, na której dochodzić może do wymiany zdań i opinii na tematy związane z profilem firmy czy instytucji.

Jak intranet pomaga w zarządzaniu uprawnieniami?

Każdy współczesny intranet dla firm posiada rozwiązania umożliwiające zarządzanie uprawnieniami i przydzielanie ich wybranym osobom. W ten sposób przedsiębiorstwo czy instytucja nie tylko dbają o swoje bezpieczeństwo, ale też wprowadzają pewne uporządkowanie do danych i informacji przekazywanych za pomocą sieci intranetowej.

Dodaj komentarz