Inwestowanie pieniędzy

Każdego zainteresowanego giełdą interesują tak naprawdę jak najlepsze fundusze inwestycyjne. Tymczasem, na stronach poświęconych ekonomii często można spotkać pojęcie obligacji przedsiębiorstwa. O co tak właściwie chodzi?

Krótka definicja

Obligacja przedsiębiorstw, inaczej zwana też obligacją korporacji to po prostu dłużny papier wartościowy, który jest emitowany przez daną firmą, przedsiębiorstwo w oparciu o ściśle określone przepisy ustawy o obligacjach. Ich emisja umożliwia emitującej je instytucji na pozyskanie środków finansowych na realizację swoich inwestycji.

Zalety dla przedsiębiorstwa

Rzecz jasna chodzi tu przede wszystkim o inwestycje jak najbardziej długoterminowe. Poza tym korporacja, która decyduje się na tego rodzaju krok może liczyć na stabilizację swojej sytuacji finansowej. Zatem, tego rodzaju krok może okazać się dla niej bardzo korzystny.

Inwestowanie
Inwestowanie

Zalety dla inwestora

Obligacje w przedsiębiorstwach niosą ze sobą też duże korzyści dla inwestorów. Wybierają oni tę formę lokowania swojego kapitału, ponieważ przede wszystkim potencjalnych dochód jest w tym przypadku wyższy niż przy lokatach bankowych.

Poza tym, warto pamiętać tu o tak zwanej płynności, a więc możliwości odsprzedaży obligacji na rynku wtórnym przy jednoczesnym zachowaniu zainwestowanych środków. Wreszcie, obligacje przedsiębiorstw to także dodatkowe uprawnienia dla inwestorów oraz dodatkowe zabezpieczenia nakładane na zakupowane obligacje (niektóre z nich na przykład posiadają tak zwaną gwarancję spłaty).

Ewentualne ryzyko

Jakie jest zatem ryzyko tego rodzaju inwestycji komercyjnych? Przede wszystkim dotyczy ono ewentualnej niewypłacalności firmy, która zajmuje się dystrybucją danych obligacji, czyli po prostu tak zwanego emitenta. Takie zagrożenie należy koniecznie brać pod uwagę w sytuacji podejmowania decyzji o zakupie obligacji konkretnego przedsiębiorstwa. Nasza mądra decyzja powinna być oparta na racjonalnych przesłankach i dopasowana do aktualnej sytuacji panującej na rynku finansowym.

Dodaj komentarz