Jak pisać prace magisterskie?

Pisanie prac
Pisanie prac

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i obronieniu pracy licencjackiej, kolejnym etapem w edukacji akademickiej każdego studenta powinny być studia drugiego stopnia zwieńczone uzyskaniem tytułu magistra. Aby jednak możliwe było osiągnięcie tego wymarzonego celu, należy zmierzyć się z jeszcze jednym, wyjątkowo wymagającym wyzwaniem – należy napisać, a następnie obronić, pracę magisterską.

Pisanie prac
Pisanie prac

Wymagania drugiego stopnia

Praca magisterska to druga w kolejności praca dyplomowa, jaka w obowiązującym systemie czeka na każdego studenta. Od pracy licencjackiej różni ją kilka zasadniczych elementów. Zdecydowanie najbardziej rzucającą się w oczy różnicą (i często również spędzającą sen z powiek wielu studentom) jest różnica w objętości. O ile praca licencjacka, składająca się zwykle z trzech rozdziałów, obejmowała nie więcej niż kilkadziesiąt stron, o tyle praca magisterska powinna być dwu- lub nawet trzykrotnie bardziej rozbudowana. Do dobrego obyczaju zalicza się zwyczaj, według którego praca magisterska jest rozbudowanym przedłużeniem pracy licencjackiej. Często zdarza się, iż promotorzy radzą swoim seminarzystom, aby potraktowali pracę licencjacką jako jeden z rozdziałów pracy magisterskiej. Podejście to jest z całą pewnością sporym ułatwieniem, pozwalającym również na wyspecjalizowanie się w konkretnym zagadnieniu. Jest to również doskonałe przygotowanie do otwarcia przewodu doktorskiego i stworzenia pracy naukowej z prawdziwego zdarzenia.

Przygotowania od pierwszego semestru

Zgodnie z planem studiów, przygotowania do pisania pracy magisterskiej w postaci seminariów rozpoczynają się zwykle wraz z początkiem trzeciego semestru studiów drugiego stopnia. Oznacza to, iż – przynajmniej w teorii – trwają one tyle samo, co przygotowania do pracy licencjackiej. Jednak nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż studenci studiów drugiego stopnia mają już doświadczenie w pisaniu prac dyplomowych i potrafią samodzielnie przygotować się do pisania pracy magisterskiej, niecały rok czasu na przygotowanie i stworzenie takiej pracy wydaje się zdecydowanie zbyt krótkim czasem.

Choć w rzeczywistości większość studentów zaczyna pisać swoje prace magisterskie dopiero z początkiem ostatniego semestru, wszyscy wykładowcy głośno mówią o potrzebie rozpoczęcia przygotowań od pierwszego semestru studiów. Praca magisterska jest pracą bardzo wymagającą. Musi być nie tylko obszerna, spójna, logiczna i oparta na odpowiednich, wiarygodnych źródłach, ale też – w odróżnieniu od pracy licencjackiej – nie może ograniczać się jedynie do przedstawienia wyników prac innych naukowców czy ich punktów widzenia na dane zagadnienie. Praca magisterska musi zawierać wnioski i przemyślenia autora, a żeby takowe tam zawrzeć, należy rozpocząć zapoznawanie się z materiałami źródłowymi na długo przed faktycznym rozpoczęciem pisania.

Dodaj komentarz