Kursy obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Kursy obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Kursy obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Bezpieczna oraz prawidłowa eksploatacja urządzeń przeznaczonych do napełniania oraz opróżniania zbiorników transportowych wymaga ukończenia odpowiedniego kursu. Dopiero zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi pozwala na poznanie pełnego zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności. Aby pomyślnie zdać egzamin i uzyskać uprawnienie wystawione przez Transportowy Dozór Techniczny, należy odbyć szkolenie na napełnianie i opróżnianie cystern.

Napełnianie i opróżnianie cystern

Do szkolenia w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern (zbiorników transportowych), mogą przystąpić osoby po 18. roku życia, które posiadają wykształcenie przynajmniej zawodowe lub dysponują świadectwem wykwalifikowanego robotnika. Szkolenie pozwala na uzyskanie kompleksowej wiedzy teoretycznej oraz wielu umiejętności praktycznych z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern. Kurs stanowi także przygotowanie do egzaminu, który odbywa się przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. W przypadku kwalifikacji takich, jak napełnianie i opróżnianie cystern Rzeszów dysponuje bogatą ofertą szkoleń i kursów. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu pozwala na zdobycie zaświadczenia kwalifikacyjnego z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern. Uprawnienia wydawane przez Transportowy Dozór Techniczny są ważne bezterminowo.

Kursy obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Kursy obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Kurs na napełnianie i opróżnianie cystern w Rzeszowie

Szkolenia w zakresie obsługi do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych składa się z dwóch części, teoretycznej oraz praktycznej. Podczas szkolenia uczestnicy poznają ogólne wiadomości dotyczące własności fizycznych i chemicznych materiałów niebezpiecznych, m.in. paliw ciekłych oraz gazowych. Omawiane są szczegółowe informacje związane z niebezpiecznymi materiałami przewożonymi w cysternach Słuchacze poznają specyfikę dozoru technicznego nad zbiornikami transportowymi w postaci cystern kolejowych i drogowych, a także ich konstrukcję oraz wymagania związane z osprzętem. Podczas szkolenia omawiane są sposoby znakowania i opisywania zbiorników transportowych, a także metody ich napełniania. Ukończenie kursu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu czynności roboczych i kontrolnych, w tym również obsługi urządzeń UNO oraz ogólnych zaleceń BHP i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Etap teoretyczny przeprowadzany jest w siedzibie firmy szkoleniowej, natomiast kurs praktyczny odbywa się na wyposażonym w urządzenie NO terminalu. Więcej na: http://edures.pl/inne-szkolenia/szkolenie-z-obslugi-urzadzen-do-napelniania-i-oprozniania-zbiornikow-transportowych-cystern-nalewaki

Dodaj komentarz