Ogrzewanie kominkiem – wady i zalety

Ogrzewanie kominkowe jest zarówno efektowne, jak i dość skuteczne, gdyż za jego pomocą można doprowadzić ciepło do całego pomieszczenia, w którym się znajduje. Użytkownicy posiadający kominek ogrzewanie traktują jako sprawę mniejszej wagi, bardziej nastawiając się na estetyczne i towarzyskie walory tego elementu mieszkania. Warto jednak przyjrzeć się bliżej wadom i zaletom kominka jako źródła ciepła.

Kominek, a ogrzewanie – zalety

Jedną z największych zalet stosowania kominka jako ogrzewania jest brak kosztów, jakie należy ponosić wykonując instalację rozprowadzającą ciepło. Użytkownik nie musi zakupywać dość drogich elementów instalacji, które są potrzebne do np. montażu ogrzewania centralnego.

Pozytywnym aspektem posiadania kominka jest również wysoka sprawność przekazywania ciepła. Ciepło w tym wypadku nie jest nigdzie przekazywane i jest wykorzystywane bezpośrednio po wytworzeniu na całe pomieszczenie. Efektywne ogrzewanie jest możliwe do osiągnięcia także na skutek umiejscowienia kominka w ogrzewanym pomieszczeniu, bez konieczności budowania dodatkowej kotłowni, jak w przypadku centralnego ogrzewania.

Niewątpliwą zaletą posiadania kominka są również możliwości aranżacyjne. Można go wkomponować w wystrój pomieszczenia wedle własnego uznania i będzie on ciekawym elementem każdego pokoju, zwiększającym komfort przebywania w pomieszczeniu.

Kominek jest również mało awaryjnym elementem, a jeżeli już dochodzi do usterki to tyczy się ona jedynie pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, nie zaś całego domu, jak w przypadku awarii np. centralnego ogrzewania. Na skutek tego, koszty eksploatacji są zdecydowanie niższe.

Oprócz ogrzewania miejscowego, kominek na skutek wyposażenia go w system DGP (dystrybucja gorącego powietrza) może rozprowadzać ciepło po całym mieszkaniu. Może również być znakomitym podgrzewaczem wody użytkowej.

Kilka słów o wadach kominka, jako sposobu ogrzewania mieszkania

Ogrzewanie kominkowe posiada również pewne wady, jednak są one nieporównywalne do zalet tego urządzenia.

Pewną niedogodnością związaną z posiadaniem kominka jest ograniczenie powierzchni użytkowej pomieszczenia, w którym jest ulokowany. W związku z tym należy wygospodarować miejsce na kominek, kosztem innego elementu wystroju wnętrza. Dodatkowo należy również pomyśleć o miejscu składowania drzewa w pobliżu kominka, co wiąże się znowu z ograniczeniem powierzchni pomieszczenia. Niewątpliwym aspektem negatywnym jest również gromadzenie się różnego rodzaju zanieczyszczeń w pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek, czyli popiołu, spalin, co wpływa niekorzystnie na estetykę. Wadą kominka jest również niebezpieczeństwo eksploatacji – jego obecność w pomieszczeniu może powodować ryzyko np. zaczadzenia.