Pale przemieszczeniowe – solidne fundamenty i odwodnienie wykopu

Fundamenty stanowią niezbędne odciążenie budynku, decydując tym samym o jego wytrzymałości.  Często powstają z pali prefabrykowanych, jednak czasami ich zastosowanie nie jest możliwe. Wtedy pomocne okazują się pale przemieszczeniowe fdp, zwane również palami sdp.

Kiedy stosuje się pale przemieszczeniowe?

Pale wiercone znajdują zastosowanie głównie w dwóch przypadkach:

  • bliskości istniejących budowli – pale przemieszczeniowe wwierca się w grunt, nie generując przy tym zbyt dużych wibracji. Tym samym zagrożenie dla sąsiednich konstrukcji jest minimalne.
  • obecności gruntu słabonośnego – pale przemieszczeniowe sdp są w takich warunkach efektywniejsze od klasycznych pali prefabrykowanych. Stosuje się je np. w glinach, zarówno twardoplastycznych, jak i plastycznych, ale też w luźnych glebach piaszczystych.

Trzeba również pamiętać, że fundamenty palowe są bardzo solidne i warto stosować je nawet wtedy, gdy nie jest to wcale konieczne. Warto np. docenić, iż proces tworzenia pali przemieszczeniowych fdp przebiega wyjątkowo szybko. Ponadto, jest on stosunkowo tani, a to wszystko ze względu na relatywnie niewielkie ilości niezbędnego do stworzenia fundamentów betonu. Warto również wskazać na dużą nośność pali przemieszczeniowych sdp, mimo ich zdecydowanie mniejszej średnicy niż pali CFA.

pale wiercone

Montaż pali przemieszczeniowych

Pełniące funkcję fundamentów, ale też służące jako odwodnienie wykopu budowlanego pale przemieszczeniowe wytwarza się i umieszcza w gruncie za pomocą urządzenia zwanego palownicą.  Posiada ono wiertło, którego rdzeń tworzy stalowa tuba. Zanim zostanie ona jednak umieszczona w gruncie, konieczne jest jego rozepchanie i odprowadzenie na boki przy pomocy głowicy, stanowiącej środkową część wiertła. Natomiast dolna część wiertła, umożliwiająca stworzenie odwiertu to uzwojenie.

Pierwsza faza pracy palownicy to wkręcanie wiertła w grunt, następnie głowica rozpycha go, tworząc miejsce dla stalowej tuby. Kiedy wiertło zostanie wprowadzone odpowiednio głęboko, przychodzi czas na zalanie pali betonem. Podczas wprowadzania betonu pod ciśnieniem głowica jest powoli wyjmowana, obracając się przy tym (zwykle w prawo). Następnie pozostaje już tylko wprowadzić do świeżej mieszanki uzbrojenie w postaci kształtownika stalowego lub kosza zbrojeniowego.