Prawo rzeczowe dla wszystkich

Jak powszechnie wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi, już nieznajomość prawa cywilnego podobno szkodzi podwójnie. Nie bez przyczyny prawo cywilne określa się jako prawo dnia codziennego i obowiązuje ono wszędzie tam, gdzie konieczne jest uregulowanie stosunków prawnych pomiędzy dwoma podmiotami prawa prywatnego. Jednym z działów prawa cywilnego jest prawo rzeczowe, o którym słów kilka.

Autonomiczne prawo cywilne

Prawo cywilne w Polsce już od X wieku jest prawem stanowionym, jednak jego konkretnej kodyfikacji dokonano dopiero w 1965 roku. Prawo cywilne ma za zadanie chronić interesy jednostek oraz zapewniać regulację prawną stosunków zachodzących pomiędzy tymi podmiotami. Polskie prawo cywilne działa na zasadzie autonomiczności jednostek, a więc relacje zachodzące pomiędzy nimi zależą wyłącznie od tych podmiotów.

Podział prawa cywilnego w Polsce

W polskim prawie cywilnym można wyróżnić kilka podstawowych gałęzi prawa, jak np.: część ogólna prawa cywilnego (normy wspólne dla całej dziedziny prawa cywilnego), prawo rzeczowe, prawo zobowiązań (przepisy o charakterze względnym), prawo spadkowe, prawo rodzinne (stosunki prawnorodzinne oraz majątkowe wewnątrzrodzinne). Z prawa cywilnego wyodrębniło się również w pewien sposób kilka gałęzi prawa (m.in. prawo pracy, prawo własności intelektualnej, prawo handlowe), które jednak nadal mają wiele z nim cech wspólnych.

Prawo rzeczowe

Głównym zadaniem prawa rzeczowego w Polsce jest regulacja powstawania, treści, zmian oraz ustania prawa własności, a także innych praw do rzeczy oraz zwierząt. Szczegółowo opisuje to w praktyce „Prawo cywilne. Część ogólna i prawo rzeczowe. Kazusy”, pozycja niezbędna do opanowania podstawowych umiejętności ze stosowania przepisów prawa cywilnego oraz rzeczowego, które jest prawem bezwzględnym, czyli skutecznym erga omnes wobec wszystkich.

Obecnie w Polsce zagadnienia dotyczące prawa rzeczowego reguluje przede wszystkim księga druga kodeksu cywilnego, a więc „Własność i inne prawa rzeczowe, a także wiele ustaw szczególnych (m.in. ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o własności lokali, ustawa o zastawie rejestrowym oraz rejestrze zastawów, itp.).

Prawa rzeczowe ograniczone

W polskim prawie występują również ograniczone prawa rzeczowe, które zapewniają jedynie określony rodzaj uprawnień odnośnie rzeczy. Jest to jeden z trzech typów praw rzeczowych, obok prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania. Ograniczone prawa rzeczowe dotyczą przede wszystkim rzeczy ruchomych, w tym także zwierząt. W polskim prawie cywilnym istnieje jedynie zamknięty katalog ograniczonych praw rzeczowych, a więc nie może zostać zastosowane ograniczone prawo rzeczowe wobec przedmiotu nieznanego ustawie.

Dodaj komentarz