Psychologia w biznesie – kierunek dla tych o otwartych umysłach

Psychologia w biznesie – kierunek dla tych o otwartych umysłach

Biznes to bardzo szeroka dziedzina. Zawiera się w niej nie tylko wnikliwa analiza rynków, prognozowanie zmian czy analiza danych finansowych. Dziś kadra kierownicza jest coraz bardziej świadoma, że dobrze prosperująca firma to także umiejętności interpersonalne. Gdzie można je nabyć? Studiując psychologię biznesu – popularny kierunek o unikalnej specjalności.

Biznes to bardzo szeroka dziedzina. Zawiera się w niej nie tylko wnikliwa analiza rynków, prognozowanie zmian czy analiza danych finansowych. Dziś kadra kierownicza jest coraz bardziej świadoma, że dobrze prosperująca firma to także umiejętności interpersonalne. Gdzie można je nabyć? Studiując psychologię biznesu – popularny kierunek o unikalnej specjalności.

Idealna odpowiedź na zadania zawodowe

Praca z ludźmi jest niezwykle wymagająca i potrzeba w niej odpowiedzialnego podejścia. Niezbędne jest opanowanie kontaktu z podwładnymi, motywowanie ich do działań a także delegowanie zadań. Osoba odpowiedzialna na takim stanowisku pełni funkcje menadżerskie. Powinna znać zatem tajniki sprawnej i efektywnej komunikacji. Taką umiejętność można zdobyć, wybierając kierunek psychologia w biznesie.

Co można zyskać?

Psychologia w biznesie obejmuje szereg istotnych zagadnień, które przygotowują studenta do praktycznego zarządzania firmą. W trakcie nauki opanowywane są psychologiczne mechanizmy funkcjonowania organizacji i kształcona jest umiejętność oceny ryzyka w biznesie.

Program studiów został przygotowany tak, aby absolwenci mogli natychmiast wykorzystać zdobyte umiejętności na polu zawodowym. Podejmowanie skutecznych decyzji i efektywne zarządzanie ludźmi to bezcenne cechy, które doprowadzą firmę do sukcesu. Posiadanie miękkich umiejętności jest bardzo pożądane wśród osób na kierowniczych stanowiskach. Kierunek psychologia w biznesie pozwoli nabyć praktyczną wiedzę w tym zakresie i wykorzystać ją niemal natychmiast po rozpoczęciu etatu.

Połączenie psychologii i zarządzania

Kierunek psychologia w biznesie łączy w sobie treści dotyczące zarówno rekrutacji, jak i rozwoju pracowników czy zarządzania zmianą. W programie studiów znajdują się takie przedmioty, jak podstawy ekonomii, podstawy zarządzania, komunikacja społeczna, procesy społeczne, negocjacje w biznesie, badania społeczne, statystyka opisowa, technologia informacyjna, podstawy prawa czy język obcy. Nie zabraknie też wykładów i ćwiczeń związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi czy psychologią pracy i organizacji.

Studenci opanują trudną sztukę perswazji i wystąpień publicznych, poznają również zasady i techniki komunikacji, które niezbędne są w codziennej pracy.

Psychologia w biznesie – dla kogo?

Na kierunek o tej specjalizacji powinny zdecydować się osoby o cechach przywódczych. Niezbędne są także umiejętności analityczne, praca pod presją czasu i szybka identyfikacja zamierzeń podwładnych.

Stanowisko menadżera polega na codziennej pracy wśród ludzi. Osoba podejmująca się pracy na wysokim stanowisku powinna wyróżniać się otwartym umysłem i łatwością nawiązywania kontaktów. Jej zadaniem będzie podtrzymywanie trwałych i wartościowych relacji biznesowych, co wymaga niemałego wysiłku umysłowego.

Proponowany kierunek dostępny jest w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Wybitna kadra jest gwarancją przekazania praktycznej i aktualnej wiedzy, która poparta jest wieloletnim doświadczeniem na dynamicznym rynku pracy.

Dodaj komentarz