Psychoterroryzm – co po studiach?

Psychoterroryzm studia licencjackie

Psychoterroryzm studia licencjackie to odpowiedź Uczelni Techniczno-Handlowej im. Chodkowskiej w Warszawie na zagrożenia (zwłaszcza zagrożenia terrorystyczne), z jakimi boryka się współcześnie świat. Są to studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowane na Wydziale Zarządzania i Logistyki.

Zakres studiów

Studia mają charakter interdyscyplinarny. W treściach programowych zawarta jest wiedza z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania oraz nauk o bezpieczeństwie i organizacji i funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w Polsce.

Psychoterroryzm – studia licencjackie tego typu wykształcą absolwentów, którzy będą przygotowani do pracy koncepcyjnej oraz zarządczej w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Studia kierowane są do osób, które chcą rozwijać karierę w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i rozumieją, że bezpieczeństwo wewnętrzne jest istotnym aspekt życia społecznego.

Psychoterroryzm studia licencjackie

Psychoterroryzm studia licencjackie – jak wyglądają zajęcia?

Wykłady prowadzone będą przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i obronności, którzy posiadają doświadczenie w pracy w resortach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Przekazywana przez nich wiedza opierać się będzie na przykładach zaczerpniętych z ich własnych doświadczeń zawodowych, dzięki temu studia będą ciekawe i uwzględnią realia współczesnego świata. Uczelnia podpisała porozumienie z Komendantem Głównym Policji, zgodnie z zapisami którego jej absolwenci, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, mają możliwość odbywania szkolenia podstawowego w skróconym wymiarze czasu.

Jakie dają możliwości studia licencjackie „Psychoterroryzm”

Pssychoterroryzm studia licencjackie zapewniają absolwentowi przygotowywanie do pracy w instytucjach podległych resortom: spraw wewnętrznych, obrony narodowej, administracji i cyfryzacji, zdrowia, pracy i polityki społecznej, w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, gospodarce narodowej i sektorze prywatnym. Widać więc, że studia dają możliwość realizacji na różnych polach aktywności zawodowej.

Absolwent zdobywa dużą przewagę na rynku pracy, o wiele łatwiej jest mu ubiegać się o:

  • służbę zawodową w policji, wojsku, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, służbach specjalnych,
  • pracę w komórkach zarządzania kryzysowego samorządów lokalnych,
  • pracę jako specjalista ds. bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych,
  • pracę w formacjach ochrony,
  • pracę w firmach logistycznych i transportowych.

Dodaj komentarz