ZUS pokazał różnicę pomiędzy „starymi” i „nowymi” emerytami. A jaka będzie Twoja emerytura?

Moja emerytura
Moja emerytura

Świadczenia emerytalne wypłacane według nowego systemu osiągnęły w minionym roku poziom o niemal połowę niższy, niż emerytury obliczane zgodnie ze starymi zasadami. Jak przewidują eksperci, w tym roku sytuacja ta może przedstawiać się jeszcze gorzej. Czy oznacza to, że nadchodzi czas niskich emerytur?

Drastyczna różnica w emeryturach

Najnowsze podsumowanie wypłat świadczeń emerytalnych dokonane przez ZUS za 2016 rok pokazuje jasno, jak duża jest różnica pomiędzy emeryturami wypłacanymi z tzw. nowego systemu (zdefiniowana składka), a emeryturami wypłacanymi zgodnie z zasadami obowiązującymi przed 1999 rokiem (zdefiniowane świadczenie). Osoby, które zakończyły pracę zawodową w 2016 r. otrzymały świadczenia emerytalne o przeciętnej wysokości 2055,99 zł, zaś emeryci pobierający świadczenia według starych zasad w tym samym czasie otrzymały niemal dwukrotnie więcej, bo średnio aż 3982,63 zł. Dodać do tego należy, iż z roku na rok zwiększa się liczba pracowników przechodzących na emeryturę według nowych zasad. Jak podaje ZUS, w 2010 roku było to około 51 tys. osób, a w 2016 już ponad 200 tys. Jednocześnie wyraźnie zmniejsza się grupa emerytów pobierających świadczenia według starego systemu. W Ciągu ostatnich siedmiu lat ich liczba spadła z 40 tys. do ok. 13 tys.

Moja emerytura
Moja emerytura

Należy jednak pamiętać, że obecnie większość osób pobierających emeryturę według starych zasad to górnicy, których świadczenia są dość wysokie i to głównie z tego powodu średnia emerytura obliczana według starych zasad wzrosła o 316 zł, podczas gdy średnia emerytura wypłacana na nowych zasadach wzrosła zaledwie o 18 zł.

Prognoza niskich świadczeń

Bez względu na to, skąd biorą się tak znaczące różnice pomiędzy emeryturami obliczanymi według wzoru obowiązującego dla starego i nowego systemu, różnice te mają prawo wzbudzać niepokój szczególnie o tych osób, które na swoją emeryturę dopiero pracują lub zaczną pracować. Zdaniem ekspertów, najbardziej w tej chwili niepokojącym jest fakt, iż wartość emerytur wypłacanych z nowego systemu rośnie teraz najwolniej od 2010 roku. Co więcej, wartość ta w roku obecnym może po raz pierwszy od czasu obowiązywania nowego systemu spaść, czego głównym powodem ma być wchodząca w życie zmiana wieku emerytalnego (oblicz swój wiek emerytalny na kalkulatorze „Moja emerytura”).

Zamieszanie i niepewność związane z wysokością emerytur sprawiają, iż coraz większą popularnością cieszą się Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), pozwalające zapewnić sobie dodatkową emeryturę.

Dodaj komentarz